skip to Main Content

På skonnerten Frøya Stavanger kan barn og unge som trenger det, oppleve mestring, knyt-te sosiale bånd og bli tryggere på seg selv. Prosjektet driftes av Foreningen Frøya Stav-anger og frivillige er også med å seiler skuta sammen med ungdommene.

Frøya (fra norrønt: Freyja, avledet betydning frue) er kjærlighetsgudinnen i norrøn mytologi. Hun hadde makt over vekst i naturen. Frøya var den vakreste av åsynjene.
En seilas med oss , ute i naturen, skal gi vekst for alle medseilere og by på rikelig med nye opplevelser.

Frøya ble bygget i Vågland, på Nordmøre,, i 1942 som en tradisjonell norsk kutter. Dette var midt under krigen og for at ikke nazistene skulle få tak I båten, ble det ferdigbygde skroget fyllt med stein og senket. Ved krigens slutt i 1945 ble skuta he-vet og ferdigstillt og gikk i fiske frem til en gang på nittitallet.

Frøya er en slank dame og som med sitt skrog er en veldig god seiler. Kvalitet og funksjonalitet er av høy kvalitet og hun innehar meget god standard.

Vind i seilene og blått hav

«La ein gast få Mønstra på, når det peile litt på skrå…….» synger Vamp, og peker med det på visjonen bak foreningen:

Gi barn og unge som trenger det, gjennom opplæring og seiling på Skonnerten Frøya Stavanger, mestrengsopplevelser, knytte sosiale bånd og bli tryg-gere på seg selv

I en kompleks verden der en lett kan miste sammenhengene av syne, kan det være godt å mønstre på et fartøy, bli en del av et mannskap – og erfare at skuta seiler i riktig retning fordi vi alle er med og bidrar. Det vil inspirere til å ta ansvar for seg selv og fellesskapet.

Facebook: Frøya Stavanger

Kontaktperson:
Adm. ansvarlig: Alf Sevild
Telefon: 92694517
E-post: alf@sailfroya.no

 

Back To Top