skip to Main Content

VETERANBÅTTREFF – Stavanger Mini Fjordsteam 12.-14.09.21

Stavanger får storfint besøk av krigsseileren D/S Hestmanden fra 12.-14. september 2021 ved Skagenkaien. Det blir åpent skip 13.-14. september (se mer info her https://www.vestagdermuseet.no/hestmanden/).

Vi har i den forbindelse invitert alle våre medlemsfartøy til å delta på veteranbåttreff ved Skagenkaien fra kl. 14.00 søndag, og som avslutning å bli med i velkomstkonvoien som går hedersgjesten i møte på kvelden.

Riskafjord II og Hundvaag I går gratis havneturer med passasjerer fra kl. 14.00-17.00 søndag fra Skagenkaien innerst i Vågen. Kongesjaluppen stilles ut på kaien, der det også blir telt med informasjon om Jøsenfjord, Ekspressen med flere, som kommer til byen når de er restaurert.

MS Sandnes blir liggende nord for Skagen Brygge Hotell, holder åpen båt hele dagen med flott utstilling om alle våre medlemsfartøy (den selges også som bok – julegavetips). De setter opp undervannskamera med matstasjon for ungene, legger fram tegnesaker til de minste og selger rimelig middag og kaffi med noe søtt. Det blir shanty på dekk og god stemning!

Hestmanden legger seg foran MS Sandnes på sørsiden, når den ankommer i 18.-tiden (seiler fra Bergen). Innerst i Vågen ligger også Riskafjord II, Hundvaag I, Oscar II, Rapp, Margit, Idsal, Poseidon med flere.

På konvoien, for å ønske Hestmanden velkommen til byen deltar Riskafjord II, Hundvaag I, M/S Rogaland, Oscar II, Rapp og Utvær med flere. De tre første tar med passasjerer. Folk må bare møte opp på Skagenkaien i 17.-tiden for å bli med. Avreise ca. kl. 17.30 fra Vågen, hvis Hestmanden er i rute. Mer nøyaktig tidspunkt legges ut på arrangementet på facebook søndag formiddag. Det blir liv og røre hele dagen og kvelden, med flotte folk og båter!

Alle er hjertelig velkomne!

Se flere detaljer på vår facebookside.

Program veteraner til Vågen 12.09.2021         Veteraner til Vågen plakat 12.-14.09.21

Arrangementet er støttet av Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Stavanger får sin veteranbåthavn! Sentrumsplanen ble vedtatt 11. mars 2019, og åpner for etablering av en veteranbåthavn i området mellom Oljemuseet og p-huset på Jorenholmen. Det er satt av en kailengde kun for veteranbåter, og to kailengder for småbåter og veteranbåter. Fiskebåtene som bruker området i dag, får beholde sine faste plasser innerst jf. kartet nederst på denne sida.

Stavanger veteranbåthavn videreutvikler en flott kulturnæring! Målet er at regionens veteranbåter skal få gode vilkår for å utvikle et interessant aktivitetstilbud i form av turer, omvisninger, historieformidling, servering om bord, fisking, kurs etc. På grunn av sin høye alder vil fartøyene måtte ha et variert tilbud, der noen kan være mye på tur mens andre må basere seg på aktiviteter liggende ved kai. I tillegg vil det være båter som besøker havnen fra inn- og utland, og gir den variasjon, mangfold, liv og særpreg. Sammen skal vi etablere et flytende gamle Stavanger, som forteller byens historie sett fra sjøsiden.  Med en komplett sjøhusrekke på land gjenskapes et historisk kulturmiljø. Slik kan vi sammen formidle hvordan det var, den gang fjordene var hovedveien og kaiene der livet utspant seg.

Sentrumsplanen

Stavanger veteranbåthavn har nå et godt utgangspunkt for å videreutvikle en flott kulturnæring. Målet er at regionens veteranbåter skal få gode vilkår for å utvikle et interessant aktivitetstilbud i form av turer, omvisninger, historieformidling, servering om bord, fisking, kurs etc. På grunn av sin høye alder vil fartøyene måtte ha et variert tilbud, der noen kan være mye på tur mens andre må basere seg på aktiviteter liggende ved kai. I tillegg vil det være private båter som besøker havnen, og gir den variasjon, mangfold, liv og særpreg. Utviklingen av området fra Bekhuskaien til Holmen, skal planlegges samlet. Vi ser frem til å delta i dette arbeidet og har i mars 2020 sendt inn våre høringsuttalelser til byromsstrategien og planprogrammet for Holmen-Bekhuskaien. Havneetableringen vil skape byliv for barn, ungdom og voksne, pensjonister og turister. Den vil bli en blanding av frivillig aktivitet og dugnad, der alle er velkomne til å delta, til inntektsgivende aktiviteter og tilbud. I samarbeid med næringslivet i sentrum vil havneområdet kunne utvikle seg til et livlig byområde, der det alltid er noen som er i gang med noe. Båter som kommer og går. Nysgjerrige folk på kaiene. Lekende unger. Besteforeldre som minnes hvordan det var den gang båtene gikk i fast rute til Ryfylke, byøyene, Hommersåk og Bergen. Regionen har både krigsseilere, slepebåter, seilskuter, passasjerbåter, brannbåt, fiskebåter, lystfartøy, redningsskøyte og fraktefartøy – for å nevne noen. Vi gleder oss til å få tilbake «drøsen» og livet på kaiene, der gode historier deles og fartøyene står i sentrum for aktivitetene.

Back To Top