Skip to content

Velkommen!
Se våre kommende aktiviteter, samt båter en kan booke for turer og arrangement, under fanen «Aktivitet».

Stavanger får sin veteranbåthavn! Sentrumsplanen ble vedtatt 11. mars 2019, og åpner for etablering av en veteranbåthavn i området mellom Oljemuseet og p-huset på Jorenholmen. Det er satt av en kailengde kun for veteranbåter, og to kailengder for småbåter og veteranbåter. Fiskebåtene som bruker området i dag, får beholde sine faste plasser innerst jf. kartet nederst på denne sida.

Stavanger veteranbåthavn videreutvikler en flott kulturnæring! Målet er at regionens veteranbåter skal få gode vilkår for å utvikle et interessant aktivitetstilbud i form av turer, omvisninger, historieformidling, servering om bord, fisking, kurs etc. På grunn av sin høye alder vil fartøyene måtte ha et variert tilbud, der noen kan være mye på tur mens andre må basere seg på aktiviteter liggende ved kai. I tillegg vil det være båter som besøker havnen fra inn- og utland, og gir den variasjon, mangfold, liv og særpreg. Sammen skal vi etablere et flytende gamle Stavanger, som forteller byens historie sett fra sjøsiden.  Med en komplett sjøhusrekke på land gjenskapes et historisk kulturmiljø. Slik kan vi sammen formidle hvordan det var, den gang fjordene var hovedveien og kaiene der livet utspant seg.

Sentrumsplanen

Stavanger veteranbåthavn har nå et godt utgangspunkt for å videreutvikle en flott kulturnæring. Målet er at regionens veteranbåter skal få gode vilkår for å utvikle et interessant aktivitetstilbud i form av turer, omvisninger, historieformidling, servering om bord, fisking, kurs etc. På grunn av sin høye alder vil fartøyene måtte ha et variert tilbud, der noen kan være mye på tur mens andre må basere seg på aktiviteter liggende ved kai. I tillegg vil det være private båter som besøker havnen, og gir den variasjon, mangfold, liv og særpreg. Utviklingen av området fra Bekhuskaien til Holmen, skal planlegges samlet. Vi er glade for å få delta i arbeidsgruppa kommunens har etablert for dette arbeidet. I mars 2020 sendte vi inn våre høringsuttalelser til byromsstrategien og planprogrammet for Holmen-Bekhuskaien. Havneetableringen vil skape byliv for barn, ungdom og voksne, pensjonister og turister. Den vil bli en blanding av frivillig aktivitet og dugnad, der alle er velkomne til å delta, til inntektsgivende aktiviteter og tilbud. I samarbeid med næringslivet i sentrum vil havneområdet kunne utvikle seg til et livlig byområde, der det alltid er noen som er i gang med noe. Båter som kommer og går. Nysgjerrige folk på kaiene. Lekende unger. Besteforeldre som minnes hvordan det var den gang båtene gikk i fast rute til Ryfylke, byøyene, Hommersåk og Bergen. Regionen har både krigsseilere, slepebåter, seilskuter, passasjerbåter, brannbåt, fiskebåter, lystfartøy, redningsskøyte og fraktefartøy – for å nevne noen. Vi gleder oss til å få tilbake «drøsen» og livet på kaiene, der gode historier deles og fartøyene står i sentrum for aktivitetene.

Back To Top