Skip to content

Andholmen ble opprinnelig bygget i 1938, i Brattvåg, Møre og Romsdal, for Karl Gregussen, Bø i Vesterålen; et velskikket fartøy med krysserhekk og en ordentlig tungbygget 60 HK Rubb. Men dette var like før krigsutbruddet og allerede i april/mai 1940 ble fartøyet rekvirert av sjømilitære myndigheter. Den forsvant nokså fort over til Skotland og tjenestegjorde etter hvert både ved Orknøyene, Shetland og Island. MK Andholmen inngikk i gruppen av fartøyer som ble disponert av det vi kjenner som Shetlandsgjengen. Mye av det som skjedde den gangen er fortsatt ”hysjhysj”…..

Omkring 20. mai 1945, i den største gledesrusen kom Andholmen hjem til Norge igjen etter 5 års kontinuerlig norsk sjømilitær kommando. Deretter fikk den mange gode år i sivil tjeneste og den var et lykkelig fartøy for sine eiere, helt til den av naturlige årsaker ble utrangert. På slutten tjente den som fórlager og spisebrakke for et oppdrettsanlegg. Det var her den fordums krigsveteranen ble oppdaget av kommandør-kaptein Svein Carl Sivertsen ved Rogaland Sjøforsvarsdistrikt. Han satte himmel og jord i bevegelse for å redde båten.

Fra 1996 til 2002 ble den fullstendig restaurert på Ulnes, ved hjelp av frivillige og også assistanse fra fartøyvernsenteret på Engøyholmen. Den ble gjendøpt av forsvarsminister Kristin Krohn Devold, og gitt anledning til fortsatt å føre orlogsflagg.Nå drives den som museumsfartøy av lokale entusiaster, og har vært tilbake på Shetland og også til hjemstedet, Bø i Vesterålen. Det er stas når Andholmen fyrer opp Rubb’en og den lett kjennelige lyden får mange kaivandrere til å snu seg beundrende etter dette flotte fartøyet med den imponerende historien . . .

Web: www.andholmen.no

Back To Top