Skip to content

FREMAD II, bygget i 1888 er kanskje det norske fartøy som har vært lengst i fiskerivirksomhet. Den restaureres nå for ca 30 mill. og blir deretter klar til å ta gjester med på brislingsafari ut fra veteranbåthavnen i hermetikkbyen Stavanger.

Foto: www.fiskeri.no

Back To Top