Skip to content

M/Kr HENNE er en Flekkefjord-krysser. Fiskefartøy / reketråler bygd i 1953 i Flekkefjord av Peder Svege båtbyggeri. Opprinnelig navn: Sæterjenta, senere Torsholm. Mest kjent langs Sørlandskysten som reketråleren Annie-Brit. Ble tatt i arrest på slutten av 70-tallet for smugling fra Helgoland til Ålø. Dette nådde riksdekkende nyheter, og hun var ikke den eneste som drev med dette den gang i en tid med langvarig pol-streik. Fritatt for kondemnering på slutten av 90-tallet da Fartøyvern foreningen Sæterjenta dannet. Etter hvert ble båten innredet til turbruk. Kjent i Haugesund som «II Forsøk.» Foreningen og fartøyet har vært overdratt til Kjartan Garnes siden april 2009. Siste 10 år har det vært utført betydelig vedlikeholdsarbeid. Alle overflater er pusset ned og behandlet, råteskadd treverk har blitt skiftet ut etterhvert. Båtbygger Sverre Naustvik har skiftet den øverste hudplanken (målargong) rundt hele fartøyet, samt skiftet mesteparten av rekkestøttene og ny rekke / skansekledning. Fartøyet er årlig på slipp hos Naustvik slipp og båtbyggeri og fremstår i god bruksstand, og blir brukt til formidling av kystkultur og turer.

Kontakt person: Kjartan.Garnes(a)gmail.com

Back To Top