Skip to content

I tillegg til å slokke branner, har båten vært brukt i forbindelse med stabelavløpninger på Rosenberg, og ved prominent besøk i havna. Etter at båten i 2005 ble overført til Engøyholmen Kystkultursenter, har senteret videreført denne tradisjonen.

Selv om fartøyet er pensjonert og ikke lenger skal slukke branner, må pumpene holdes ved like. Det er installert to «nye» framdriftsmotorer. Nytt dekk er lagt og salongen forut er restaurert. Skroget har fått noen nye plater i framskipet.
Vi håper å få gang på motorene i løpet av våren 2019.

Sammen med Hundvaag I fungerer Nøkk som «klasserom for mange av de som hvert år tilbringer uker eller måneder i opplæring på Engøyholmen.

Back To Top