Skip to content

Det var i 1885 at Oscar II kom som nybygg fra Stavanger Støberi & Dok. Det var ikke noe stort skip etter dagens målestokk, men fikk sertifikat for 212 passasjerer. Nybygget gikk rett inn i Høgsfjordsambandet hvor den gikk til 1924. Da var det et selskap på Sandnes som overtok og nå betjente den ruten Sandnes – Dale – Stavanger. Igjen fikk den lang og tro tjeneste, og tramslet mellom Gandsfjorden og Stavanger helt til 1952.

Selv om dampmaskinen hadde blitt skiftet med dieselmotor i 1949, så var det etter hvert en gammel og umoderne båt. Den ble kjøpt av Jøsenfjord rutelag, men lå visst mest ved kai som reserveskip.
I 1955 begynte den på en ny tidsalder; Ingebrigt Hebnes fikk den ombygget til fraktebåt og den ble gående i fjordafart og kystseilas for forskjellige eiere langs kysten. Den har vært hjemmehørende flere steder nordover i landet, og det var i Mo i Rana den hørte til da sandnesentusiastene Daniel Øvstebø og Svein Hana kjøpte den hjem igjen.
Denne gamle sliteren er inne i sin tredje fase, nå som veteran.
Tilbake i Sandnes har Oscar II fått sitt første navn tilbake; og etter en ombygning har den fått tilbake noe av sitt opprinnelige
utseende. Det er ikke mange byer som kan fremvise veteranskip fra 1885 – så la oss håpe at den blir tatt vel vare på !

Back To Top