Skip to content

Det var Trafikaktiebolaget Grängesberg (samme selskapet som fortsatt hadde STYRBJØRN) som donerte 750.000 kroner til SSRS for bygging av en isbrytende redningskrysser for bruk lengst nord i Østersjøen. Den skulle bygges som en stålkopi av en treskøyte de hadde gjort svært gode erfaringer med. Da den gikk fra verftet i Amsterdam i 1958 var den topp utstyrt og hadde bl.a. 4 stk Volvo diesel, med 64 kileremmer inn på en felles propellaksel….

Under navnet GRÄNGESBERG fikk den mange harde år i Østersjøen, med isbryting og tildels spektakulære redningsoppdrag. I 1984 var tiden inne for totalombygging; nytt overbygg, nye motorer og det mest moderne utstyr for navigasjon, redning og sikkerhet. Navnet ble senere endret til ÖSTERGARN.

I 2005 solgte SSRS båten til Ålesund hvor den fikk navnet MINNA og tok en del forskjellige oppdrag, bl.a med en ekspedisjon til gamle norske bosetninger på Nordøst-Grønland.

Baatskolen POSEIDON kjøpte båten i 2007 og satte den straks inn som skoleskip. Flere hundre båtførere og blivende fritidsbåtskippere får hvert år anledning til å praktisere sine nyervervede kunnskaper ombord i POSEIDON II på tokt i Ryfylke og videre nordover kysten.

Back To Top