Skip to content

RISKAFJORD II fra 1864
Bygget i Gøteborg, gikk nøytralitetsvakt mot svenskene i 1905 og kom til Stavanger i 1927.
I 1997 gikk fartøyet ut av regulær rute og var med 133 år trolig verdens eldste passasjerfartøy i saltvann!
RISKAFJORD II er fredet av Riksantikvaren og restaureres tilbake til 60-tallet, med det velkjente utseendet og den kjære lyden av en 3-cyl Callesen.
Brukes nå til formidling av kystkultur, deltar på stevner langs kysten og seiler charterturer for å skaffe sårt tiltrengte kroner i kassen.

Back To Top