Skip to content

ROGALAND fra 1929
Stavanger kommune utnevnte i 2015 M/S «Rogaland» som Stavangers byskip. Den var en gang byens store stolthet, bygget ved Stavanger Støberi & Dok for «Kysthurtigruten»m som et moderne bindeledd med hovedstade, før jernbanen var sammenhengende og da fly knapt var påtenkt.
ROGALAND fikk hard medfart under den store eksplosjonsulykken i Bergen i 1944. Skipet var først vernet og er nå fredet av Riksantikvaren og restaureres for å bli som det var på midt på 60-tallet. Nå er den ett av få gjenværende fartøy av denne størrelse, alder og tilstand i hele Europa, noe som har resultert i både filmroller og flere forespørsler.

ROGALAND deltar på samlinger og seiler turer i kulturformidlingens tjeneste, kombinert med nitid restaurering etter antikvariske retningslinjer. Rogaland har permanent plass i Vågen i Stavanger, og har valgt å ikke være medlem i Veteranbåthavnen. Vi tar den med her pga. statusen som byskip, med fast tilholdssted i sentrum og nær tilknytning til byens skipsfartshistorie.

23737708_1520835001329776_2535140109987831325_o
40472387_1841785885901351_6186583949582532608_o
18155879_1319858001427478_1808891323589728869_o
Back To Top