Skip to content

MS Sigrund er bygget i Vatlandsvåg i perioden 1943-1945 og fikk sin maskin Wichman 50 AB installert i samme året når andre verdenskrig med sikkerhet nærmet seg en slutt. Installasjonen var planlagt lenge men utsatt da man i krigsårene var engstelig for at fartøyet skulle konfiskeres av okkupasjonsmakten ble dette utsatt frem til freden kom. Etter mange år i familien Hebnes eie ble den i 1972 solgt til Trygve Vatland på Fogn for kroner 35 000,- Fartøyet har siden den gang sysselsatt skipperen Trygve og matrosen Ansgar Hanasand helt frem til i januar 2009 da Trygve døde, 82 år gammel. Fartøyet har vært et daglig syn på sin ferd mellom Ryfylke øyene med singel, sand , containere med hytteavfall fra Bokn og Byre, byggevarer med mer. Det antas at det er mindre en 10 slike fartøy igjen i landet som er i original stand.

Fartøyet ble forsøkt kjøpt av oss, men vi nådde ikke frem og Sigrund ble solgt til et kystlag hjemmehørende på Os i Hordaland. Deres forsøk på å mobilisere ressurser til restaurasjon og vedlikehold av Sigrund mislyktes, og fartøyet ble nok engang lagt ut for salg. I denne runden tok vi direkte kontakt med eierne og fikk tilslaget. Fartøyet ble kjøpt for kroner 100 000,-. og reaksjonene i Ryfylke har vært ubetinget positive vedrørende Sigrunds hjemkomst og det er stor entusiasme knyttet til det videre arbeidet.

Foreningens formåler som følger:
• Fjerne og restaurere styrhus, lasteluke, vinsj, kappe og rekker mm.
• Overhale Wichman 50 AB som installeres før det restaurerte styrhuset monteres.
• Klar for seiling sesongen 2012
• Institusjonalisere MS Sigrund som et kystkulturminne.
• Etablere årlige seilingsplaner for deltakelse på havne dager, trebåtfestivaler, turer med skoleklasser,
sponsorer, ideelle lag og foreninger på forespørsel.

Back To Top