Skip to content

Innledning

Arbeidsgruppen for veteranbåthavn i Stavanger er et samarbeid mellom oss som er opptatt av å ta vare på Stavangers kystkultur og flytende kulturminner. Samarbeidspartnerne spenner fra landsomfattende organisasjoner som Forbundet Kysten og Norsk Forening for Fartøyvern, til vårt lokale Engøyholmen kystkultursenter og fartøyeierne selv.

Gjennom vårt arbeid med innspill til sentrumsplanen har vi fått mange positive tilbakemeldinger. Kommentarene kommer fra «mannen i gata», fra direkte involverte, administrasjonen i kommune og fylke  –  og fra selveste riksantikvar Jørn Holme, som 7. aug. uttaler til Stavanger Aftenblad: «Vi støtter 100% forslaget til veteranbåthavn ved Oljemuseet som nå er sendt Stavanger kommune».

Dette sier han etter å ha opplyst at Riksantikvaren har brukt over 100 mill. på restaurering av veteranfartøyene i distriktet, og hvor han har påpekt hvor viktig det er å få disse inn i en større og samlet sammenheng i bybildet.


Det er dette som bør være vårt felles mål, og som Stavanger nå har
en enestående mulighet til å oppnå   –   «Et flytende gamle Stavanger»!

 

En genuin lokalisering

Østre havn, med Jorenholmen, Steinkarkaien og Slakthuskaien har gjennom 100 år vært fast base for fjordafarten og forbindelse til byøyene. Etter hvert som bruer og store bilferger overtok ble området forandret og delvis gjenfylt med løsmasser. Da oljeboomen krevde lagerhus og arealer, tenkte man ikke på hvilken byhistorie som begravdes i byens oljejag.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe, for under løsmassene ligger allmenningen fremdeles, under dagens parkerte biler og lekeapparater. Det skal egentlig lite til for å avdekke de flotte gamle kaifrontene, av granittblokker som ble hugget for hånd på Natvigs Minde som ligger vis-a-vis. Dette kan foregå i et samspill med, og utvide og forsterke, den tidsepoken som Oljemuseet dekker.

Det er ikke bare er den historiske grunnen som kan gjenskapes, men vi er så heldige at flere av de båtene som hadde fast tilholdssted og gikk sine ruter herfra, de er tilbake som restaurerte kulturminner. Det er nesten som et under at nettopp disse historiske fartøyene er kommet hjem igjen og blir tatt vare på. Dermed har vi den viktigste brikken i det store puslespillet med å gjenskape den levende atmosfæren som denne historiske bydelen en gang hadde.

 

Kulturminner som en ressurs i byens sentrum
Vågen er omtalt som byens hjerte og historien ligger tett i området rundt den indre delen av Stavanger havn. Men også de mindre vågene videre østover er viktige. Både riksantikvar og byantikvar understreker jevnlig hvor viktig det er å ta vare på helheten, ikke bare løsrevne enkeltelementer.

I den sammenheng er et representativt utvalg av historiske skip avgjørende for å komplettere sjøhusrekker og anlegg på land. Vi må ikke begå den kardinalfeilen som våre forgjengere var på nippet til å gjøre da de ville sanere «den gamle driden», det Gamle Stavanger som i dag er byens stolthet.

Nå er det viktig å gripe den unike muligheten som ligger like foran oss; vi må bygge videre på den historien som våre forgjengere har lagt så godt til rette. Dette må vi gjøre for å gi våre etterkommere de røttene som trenges for å vokse videre – og det er her Stavanger kommune må inn som en aktiv medspiller i videre satsing på en kulturnæring som vil gi både kulturell og økonomisk avkastning!

Vi håper og tror at Stavanger kommune vil tenke langsiktig og stå ved vår side i utviklingen av et så positivt prosjekt som veteranbåthavnen og nytte mulighetene som ligger i den nye sentrumsplanen.

 

Skjæringspunktet mellom kultur og næring
Erfaringene viser at ROGALAND, SANDNES, Engøyholmen og andre deler av den aktive kystkulturen skaper ringvirkninger og har store muligheter for å utvikles videre, på helårs basis. Dagens unge løper rundt med «app’er» for det meste, men de har flere sanser som trenger utfordring og de kombinerer gjerne opplevelser med innkjøp, fornøyelser og uteliv. Den unike kombinasjonen av formidling, kultur og næring som ligger rundt våre maritime kulturminner viser seg jevnlig å være en fulltreffer.

Man vil jo så gjerne ha handel og aktivitet til sentrum, men da må man ha elementer som fanger interessen! Vi ønsker å bidra med informasjon, lærdom og positive opplevelser som folk kan ta med på sin vandring langs den blå promenade og inn i sentrumskjernen. I skjæringspunktet mellom kultur og næring har vi åpenbare vekstmuligheter i et voksende marked for turisme, reiseliv og konferanser.

 

Konklusjon

Noe av det beste vi kan gjøre for Stavanger i disse dager vil være å legge til rette for en sentral veteranbåthavn, med livlig båttrafikk og tilhørende aktiviteter på land – et virkelig opplevelsessenter – hvor kultur og næring kan gå hånd i hånd!

Back To Top