Skip to content

Nå er det på tide å løfte blikket

Havnefronten er Stavangers ansikt utad, den fremhever byens egenart, og den må taes vare på! Derfor et det gledelig å se at et av hovedmålene i den nye sentrumsplanen er at man skal prioritere sentrums historiske identitet som sjøfartsby. Takket…

Read more

Et innspill til politikertorget, 12. sept. 2017

Innledning Arbeidsgruppen for veteranbåthavn i Stavanger er et samarbeid mellom oss som er opptatt av å ta vare på Stavangers kystkultur og flytende kulturminner. Samarbeidspartnerne spenner fra landsomfattende organisasjoner som Forbundet Kysten og Norsk Forening for Fartøyvern, til vårt lokale…

Read more
Back To Top